БМД Реклама 2

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-9998-C01

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: БМД Кинетика ЕООД
Обща стойност 4 469,00 лв., от които 3798,65 лв.
европейско и 670,35 лв. национално съфинансиране.

Начало:  21.08.2020 г.
Край:   21.11.2020 г.