Контакти

гр. София, кв. Витоша, бл. 5Б, сграда ГАМА/PLANEX
(Входът е от страната на бул. Г.М.Димитров, по пътеката от тротоара)

тел.(+359) 02 862-31-36

за резервации от 10.00 – 16.00 ч.