Контакти

гр. София, ул. "Никола Габровски" №90, ет. 1

тел.(+359) 02 862-31-36

за резервации от 10.00 – 16.00 ч.