Функционална диагностика. Кинезиологичен и патокинезиологичен анализ. Оценка на болката. Изследване на стойката и походката

Функционалното изследване е ключът към успешното прилагане на физиотерапията. Представлява анализ както на цялостната функционалност на нервно-мускулно-скелетната система, така и на функционалността на отделни нейни елементи – ставна подвижност, мускулна слабост, плъзгаемост на тъкани и структури и др.

Много често причините за оплакванията на пациента не могат да бъдат открити чрез конвенционалните методи на изследване като рентгенография, томография или ядрено-магнитен резонанс. Тогава единствената възможност за установяване на проблема остава функционалното изследване, проведено от опитен специалист, който познава функционирането на нервно-мускулно-скелетната система не само в здраве, а и при наличието на патология.

Eдин такъв специалист трябва да притежава голям набор от знания относно структурния строеж на системата, нейните кинезиологични особености (начина, по който се извършват движенията), начина, по който тъканите се “повреждат” и възстановяват, въздействието на различните заболявания върху опорно-двигателния апарат, начина на протичане на заболяванията и т. н.

Функционалното изследване не е отделно от лечението, а част от него. И като такова трябва да бъде провеждано непрекъснато, за да бъдат оценявани резултатите от терапията и да бъдат нанасяни корекции в нея, ако е необходимо.