Мануална терапия

Мануалната терапия (МТ) е специализирана техника за коригиране на абнормални състояния на скелетно-мускулния апарат, посредством мобилизация и манипулация на стави, връзки, мускули и фасции. Чрез прилагането на специфични техники с или без активното участие на пациента, терапевтът прилага сили на натиск или опън , целящи релаксиране и коригиране на засегнатия сегмент. В зависимост от вида и начина на прилагане на сила от страна на специалиста, мануалните техники могат да бъдат мобилизационни или манипулативни. Най-често МТ се прилага при проблеми с ортопедичен или неврологичен характер и целят:

  • Подобряване на ставната подвижност (премахване на блокажи) в различни сегменти на гръбначния стълб както и в други стави (най-често по-големи и натоварени в биомеханично отношение);
  • Намаляване или елиминиране на напрежение в меките структури (мускулни, лигаментрани ограничения) чрез подпомагане на контрактилното и неконтрактилното тъканно възстановяване;
  • Подпомагане на оздравителния процес след имобилизация (обездвижване) чрез подобряване и улесняване на подвижността и функцията на засегнатия участък.

Състоянията, при които най- често се прилагат МТ техники, са свързани с промени в ставната подвижност или мускулния баланс на пациента в следствие на неравномерно или неправилно натоварване на опорно-двигателния апарат. В повечето случаи МТ се прилага в комбинация с други физиотерапевтични/кинезитерапевтични процедури, като също така изисква допълнителни занимания (реахабилитационен фитнес) за поддържане на постигнатия резултат и предотвратяване на повторно травмиране.