Поддържане и възстановяване на бременни жени

Бременността е специфичен период за всяка жена, решила да се заеме с уникалната задача – да даде живот. Промените, настъпващи в организма на всяка бременна, са колкото идентични, толкова и различни и индивидуални за всяка жена. Най-общо, освен психо-емоционалния стрес, типични за повечето бременни са и чисто физиологичните и физическите изменения, настъпващи през различните триместри.

За много бъдещи майки това е периодът, който те приемат като възможност да „си починат“ от ежедневните ангажименти, включително и от спортните занимания. За други обаче, особено за свикналите с ежедневни физически натоварвания, това е период като всеки друг и те предпочитат да продължат активността си докато е удачно и възможно. Разбира се, тъй като организмът през този период преминава през различни етапи на адаптация към „новото“ състояние, е необходимо режимът, интензивността и съдържанието на програмите за бременни, да бъдат съобразени адекватно със статуса на всяка жена. В повечето случаи, ако бременността протича нормално и без усложнения, Вашият лекар ще Ви препоръча да продължите да бъдете активна и да спортувате, разбира се с повишено внимание.

В БМД “КИНЕТИКА“ разработваме програмите за бременни индивидуално, спрямо спецификите, възможностите и медицинските препоръки за всяка от Вас.

Заниманията са различни за всеки период от бременността, включват елементи от различни спортни дейности, но са модифицирани и адаптирани към Вашето състояние.

Гимнастиката за бременни е един здравословен и приятен начин да изживеете още по-пълноценно този вълнуващ период!